Trafikskolans policy

Miljöpolicy

Vi utbildar körelever så att de har förståelse för fordonet och körteknikens påverkan på både den lokala och globala miljön.


Vi strävar efter att minska förorening, avfall och användning av naturresurser.


Vi tillämpar och följer gällande miljölagstiftning och föreskrifter.


Sveriges Trafikskolors Riksförbund arbetar stort med att utbilda och utveckla miljömässigt goda alternativ inom branschen. Sveriges Trafikskolors Riksförbund har bland annat varit med och tagit fram koncepten Eco Driving, Grön trafikskola och Klimatsäkrad trafikskola vilket vi på Arenastadens Trafikskola följer i dess utveckling, miljömål och framsteg.
Kvalitetspolicy

Vi är konkurrenskraftiga och våra körkortsutbildningar håller hög och jämn kvalitet.


Vi har nöjda elever innan, under och efter utbildningstiden.


Vår personal är engagerad, kompetent och motiverad och strävar efter att behålla och förbättra kvaliteten på sitt eget arbete.


Våra fordon, körbanor och lokaler håller högsta kvalitet.


Vi följer gällande lagstiftningar, riktlinjer och rekommendationer samt har de tillstånd som krävs för vår verksamhet.

Viktiga länkar

Ibland är vi upptagna med kunder i receptionen och har då svårt att svara i telefon men vi ringer upp er så fort vi kan.
Ni når oss alltid via vår e-post

eurokortafikskola@outlook.com


Helger receptionen stängd.

Vid avbokning efter öppettider och helg hänvisar vi till vår e-post!